Community Details

Activistes Climàtics

Som un grup de joves concienciats per la crisis climàtica que volem crear comunitat per lluitar contra el canvi climàtic. També per altres problemes socials. Feim tasca per concienciar, protestes i treballam amb altres joves i organitzacions.Somos un grupo de jovenes concienciados con la crisis climática que queremos crear comunidad para luchar contra el cambio climático. También problemas sociales. Trabajamos para concienciar y protestar colectivamente con otros jovenes y organizaciones.