Full-Time

Sociaal inspecteur psychosociaal welzijn op het werk (m/v/x)

(Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be

The Job

HET BEDRIJF Er zijn 7 statutaire betrekkingen vacant bij de Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) waarvan 5 Nederlandstalige en 2 Franstalige of Nederlandstalige. Deze plaatsen zijn verdeeld over de volgende directies: Oost-Vlaanderen (NL) West-Vlaanderen (NL) Antwerpen (NL) Limburg - Vlaams-Brabant (NL) Brussel-Hoofdstad (FR/NL). Je zal geaffecteerd worden in één van de regionale directies in functie van de noden van de dienst, je rangschikking bij het einde van de selectie en je geografische voorkeuren. De rekrutering kadert in de investering van de regering in het mentaal welzijn op het werk in Belgische bedrijven. Het is mogelijk dat er in de toekomst bijkomende plaatsen in de regionale directies zullen worden vervuld op basis van deze selectieprocedure. De Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk is belast met het toezicht op de wetten en reglementen betreffende het welzijn van de werknemer in alle ondernemingen. Er zijn 8 regionale directies. Deze directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal gebied. Een regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam van 10 tot 20 inspecteurs en 2 tot 5 administratieve medewerkers onder leiding van een directiehoofd. De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het welzijn van hun werknemers voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief optreden. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners. FUNCTIEOMSCHRIJVING Je voert al of niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven, organisaties, scholen, op bouwplaatsen, ... die in je ambtsgebied gevestigd zijn en je gaat na of de regelgeving er op het vlak van welzijn op het werk wordt nageleefd. Je besteedt steeds aandacht aan de verschillende welzijnsdomeinen en in het bijzonder aan de psychosociale aspecten op het werk. Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst zelf, ofwel reactief, in het kader van een geopend onderzoek: bv. een arbeidsongeval, een psychosociale klacht, andere klachten,... Indien je inbreuken op de regelgeving vaststelt zal je de toestand laten regulariseren. De regulerende acties gaan van een schriftelijke waarschuwing, het opleggen van maatregelen, het bevel tot stopzetting van gevaarlijke activiteiten, het opmaken van een proces-verbaal van verhoor tot het opstellen van een proces-verbaal van overtreding. Op basis van de verplichtingen in de welzijnsreglementering informeer en adviseer je diverse stakeholders (werkgevers, werknemers, preventieadviseurs, vakbonden...) over de praktische toepassing van de welzijnsreglementering en de meest uiteenlopende thema's om het psychosociaal welzijn op het werk te versterken. Je zal deel uitmaken van de werkgroep psychosociale risico's waarbij je als lid actief meewerkt aan het beheren en verspreiden van de kennis. Zo zal je ook zelf bijkomende expertise opbouwen in psychosociaal welzijn op het werk. Je werkt mee aan het identificeren van opleidingsbehoeften voor inspecteurs. Je bent bereid om zelf ook mee te werken aan opleidingen, en praktische of theoretische opleidingen te geven over psychosociale risico's aan inspecteurs, preventieadviseurs, vakbonden... Je werkt actief mee aan lokale, nationale en/of internationale projecten of campagnes. Op termijn zal je de leiding van een project of campagne opnemen. Je vertegenwoordigt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in diverse (inter)nationale en provinciale vergaderingen. Je schaaft je kennis van de wetgeving en de toepassing ervan voortdurend bij. GEZOCHT PROFIEL Ofwel heb je een diploma van master behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde) zonder ervaring . Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account. Ofwel heb je een algemeen diploma van master en een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het menswetenschappelijke domein, in ten minste één van onderstaande taken: ontwikkeling en/of opvolging en/of projectbeheer in het kader van psychosociale risico's actief bezig zijn rond HR en/of professionele (re-)integratie en/of (her)oriëntatie coördineren en/of geven van opleidingen rond psychosociale thema's identificeren en/of inventariseren en/of analyseren van psychosociale risico's op het werk uitwerken en/of coördineren van psychosociale campagnes informeren en/of ondersteunen en/of casegericht doorverwijzen van klanten/experten (o.a. werkgevers, werknemers, studenten, preventieadviseurs, advocaten, vakbonden, patiënten, ...) met psychosociale vragen opzetten van preventieacties in het kader van psychosociale risico's organisatie en/of coördinatie van acties en initiatieven in het kader van psychosociale risico's. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad: je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Loon: minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie, vakantiegeld). Premies Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch aan belastingen. De bedragen zijn reeds aangepast aan de index van 1/1/2023. Forfaitaire bureauvergoeding van 148,71 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een bureau inrichten) Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 50 EUR netto per maand Forfaitaire dagvergoeding van 319,98 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor een maaltijd) Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een gelimiteerd kilometercontingent). Voordelen : Een smartphone, laptop en een draagbare printer; Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,...); Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt; Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of 's nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op vrijwillige basis. Tussenkomst betalende opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar gedurende de vakantieperiodes (kinderopvang, speelpleinwerking, taal- of sportstages,...) van 30 EUR per jaar (niet van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad). Gratis openbaar vervoer in het kader van dienstverplaatsingen. Goede balans tussen werk en privé 38-uren werkweek (bij volledige prestaties) 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar kinderopvang tijdens de schoolvakantie (enkel van toepassing voor inspecteurs die werken in de regionale directie Brussel-Hoofdstad) dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten). Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen. Financiële voordelen mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie voordelige hospitalisatieverzekering mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque) beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be