Full-Time

Signalling Design Engineer

Brussels (Belgium)
Student / Recent Graduate
Infrabel
Sciences, Engineering & R&D

The Job

Als Signalling Design Engineer neem je de coördinerende rol op van technisch verantwoordelijke voor de realisatie van een seininrichtingsproject. Je communiceert met de leverancier en staat in direct contact met het Project Management. Je komt tussen in de verschillende stappen van een project wat maakt dat je takenpakket zeer gevarieerd is: Tijdens de designfase organiseer je de inzameling van de vereiste data : Dit doe je door een meetplan op te stellen met de uit te voeren reiswegen op het spoornet. Je begeleidt de meetritten aan boord van de meettrein. Je consulteert de verschillende disciplines: bovenleiding, seininrichting, ICT … en consolideert de informatie in het inputdossier dat wordt overhandigd aan de leverancier. Je houdt toezicht op de designactiviteiten van de leverancier : Je fungeert als Single Point Of Contact voor alle informatie-uitwisseling met de leverancier. Je controleert werkzaamheden van de leverancier en gaat na of de aangeleverde plannen in overeenstemming zijn met de technische voorschriften. Je staat in voor de uitvoering van de verscheidene testfasen : Met behulp van een simulator test je de communicatie tussen de eindgebruiker en de inklinking (cfr wissels, seinen, treindetectie…). Daarnaast neem je deel aan de integratietesten: met behulp van een trein voer je testritten uit om de correcte werking van de inklinking te verifiëren, alvorens deze in dienst te stellen. JOUW PROFIEL Je beschikt over een Master Burgerlijk of Industrieel Ingenieur. Bij voorkeur in de afstudeerrichting Elektromechanica, Elektriciteit, Elektronica, ICT of Automatisering. Je hoeft niet over een eerste werkervaring te beschikken. Je bent Nederlandstalig en beschikt over een functionele kennis van het Frans en Engels. Je draagt actief bij tot het creëren van een goede teamgeest en tot het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Je beschikt over een groot veiligheidsbewustzijn. Je prioritiseert jouw taken en opdrachten volgens de vooropgestelde deadlines. Je hebt steeds oog voor leer- en ontwikkelingskansen en neemt nieuwe informatie op, verwerkt deze en past deze toe. Uit eigen beweging neem je zaken in handen, zie en grijp je kansen en stel je proactief ideeën en oplossingen voor. Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

See full jobBack to overview
Infrabel