Full-Time

Milieucoördinator voor Zeebrugge en Leopoldsburg (m/v/x)

Leopoldsburg (Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be
Sciences, Engineering & R&D

The Job

HET BEDRIJF Binnen het Ministerie van Defensie zijn er 2 vacante plaatsen, waarvan 1 op de Marinebasis te Zeebrugge (Graaf Jansdijk 1 - 8380 Zeebrugge) en 1 te Leopoldsburg (Kamp Beverlo, 3970 Leopoldsburg). De milieustructuur van Defensie bestaat uit een Staf, gevestigd in Evere, en Milieutechnische Eenheden, verspreid over het Belgische grondgebied. Haar organisatie en opdrachten zijn onder andere gebaseerd op de norm ISO 14001. De bedoeling is dat Defensie de milieuwetgevingen op internationaal, nationaal en regionaal niveau kan implementeren en opvolgen. Ze vervult zowel een rol van raadgever ten opzichte van de verschillende commandoniveaus van Defensie, van het lokaal niveau tot het Stafniveau, als een rol van coördinator van het milieubeleid van Defensie voor de gehele organisatie. FUNCTIEOMSCHRIJVING Je controleert of de ingedeelde inrichtingen van je zone in overeenstemming zijn met de milieuvoorschriften en je deelt je conclusies en aanbevelingen mee aan het commando. Je evalueert de milieurisico's en je waarschuwt indien nodig. Je informeert en rapporteert op alle niveaus, met de bedoeling om de situatie positief te laten evolueren ten aanzien van de naleving van de milieuwetgeving. Je grijpt in bij milieu-incidenten en je alarmeert alle vereiste niveaus. Je voert eventuele bijkomende taken uit, altijd binnen het milieukader (informatie verschaffen aan het personeel, spontane vragen beantwoorden, met je collega's van de milieustructuur interageren...). Je werkt in een hiërarchische omgeving, je kunt je werk zelf beheren maar je kunt ook proactief samenwerken. Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). GEZOCHT PROFIEL OFWEL beschik je over een diploma van bachelor behaald in een afdeling Landbouwkunde - Milieu, Landbouwkunde - Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische en farmaceutische wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Biologie, Chemie, Biochemie en biotechnologie of Nautische wetenschappen zonder ervaring. OFWEL beschik je over een algemene bachelordiploma met een relevante professionele ervaring in het domein van milieutechnische administratie of -beheer van minstens 1 jaar in ten minste 1 van onderstaande taken: Deelname aan het uitvoeren van milieuaudits Opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen, van milieuadvies of (bijzondere) voorwaarden betreffende de uitbating van ingedeelde activiteiten, conform de vigerende milieuwetgeving Advies inzake milieubeheer en promoten van het milieumanagementsysteem Uitvoeren van milieuanalyses: inventariseren, identificeren en evalueren van significante milieuaspecten Advies aangaande natuur- en bosbeheer Opstellen van informatie- en sensibiliseringscampagnes aangaande milieubeheer en duurzaamheid. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad Je wordt aangeworven als Administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. Loon Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work . Recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) Bereikbaar met het openbaar vervoer Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen Gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier (Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek) Glijdende werkuren in een 38-uren week Mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren Minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen) Verlof tussen Kerst en Nieuwjaar Mogelijkheid van telewerk. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be