Full-Time

Jurist (m/v/x)

(Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be
Admin, HR & Legal

The Job

HET BEDRIJF Er zijn verschillende vacante plaatsen plaats bij diverse diensten en directies van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel). Het is onze opdracht om het mobiliteit- en vervoerbeleid voor te bereiden, uit te voeren en te ondersteunen. Dit doen we in overleg met onze partners op gewestelijk, federaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij hebben we aandacht voor een evenwicht tussen economische ontwikkeling, veiligheid, leefmilieu, sociale belangen en de integratie van de verschillende transportmodi. Door onze expertise zijn we het referentiepunt in België voor advies, informatie en dienstverlening inzake mobiliteit en vervoer, zowel op de weg, op het spoor, op het water als in de lucht. We analyseren, volgen tendensen en stimuleren innovatie. FUNCTIEOMSCHRIJVING Als je rechten hebt gestudeerd, kan je wetten en regelgeving maken. Want of je nu net van de schoolbanken komt of al enkele jaren op de teller hebt, bij ons word je expert in jouw vak. De samenleving is voortdurend in verandering. Als jurist ben je mee met je tijd en speel je in op die maatschappelijke trends. Jij ontwerpt en schrijft mee aan de wetteksten en regelgeving van morgen. Als jurist bekijk je het volledige plaatje en denk je steeds twee stappen vooruit. Je weegt de verschillende belangen tegen elkaar af, gaat op zoek naar het compromis en vertaalt de wet in mensentaal. Je beheert de administratiefrechtelijke en gerechtelijke geschillen rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen: Je stelt advocaten aan naargelang hun specialisatie en expertise. Je zoekt informatie op en stelt dossiers samen. Je analyseert de regelgeving, vraagt naar aanvullende informatie en contacteert de betrokken interne en externe partners. Je waakt over de naleving van de (procedure)termijnen. Je werkt samen met advocaten en experten bij het zoeken naar pertinente argumentatie en informatie, het analyseren van de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer, het deelnemen aan overleg en het opstellen van ontwerpconclusies, -verzoekschriften of -memories. Je raadpleegt en informeert regelmatig betrokken medewerkers en diensten. Je betrekt hen bij de procedures en je geeft adviezen. Je verstrekt kwalitatieve en begrijpelijke juridische adviezen in uiteenlopende juridische domeinen (administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht, sociaal recht, Europees en internationaal recht, ...), ter ondersteuning van zowel de interne klanten (de bevoegde minister(s), verschillende directoraten-generaal, diensten en medewerkers) als de externe klanten (burgers, ondernemingen, andere overheden en gezagsdragers, ...): Je zoekt de nuttige en concrete elementen op of vraagt ze op. Je analyseert de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer. Je pleegt overleg met juristen of andere specialisten. Je verstrekt duidelijke en onderbouwde, schriftelijke en mondelinge adviezen over de uitvoering, de toepassing en de interpretatie van de regelgeving, ook in beleidsmatig gevoelige dossiers. Je werkt juridische werkinstrumenten uit zoals instructies. Je stelt regelgeving op of ondersteunt het opstellen van regelgeving, met inbegrip van de implementatie van Europese en internationale reglementering. Hierbij ondersteun je het normatief proces (voorbereiding, opmaak en opvolging) om zo de samenhang en de conformiteit van de beleidsbeslissingen met de geldende wetgeving en reglementering te verzekeren en te verbeteren, en incoherenties te vermijden. Je bouwt je kennis en ervaring uit en volgt de regelgeving, de rechtspraak en rechtsleer op, onder andere via opleidingen, seminaries en vakliteratuur. GEZOCHT PROFIEL Je hebt een diploma van master in de rechten of doctor in de rechten. Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist. Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist. Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad Je wordt aangeworven als Jurist (Attaché) (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Loon Minimum aanvangswedde: € 41232,86 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers: een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk ...) een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit ruimte voor talent en initiatief een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat ...). Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping sportzaal cafetaria met democratische prijzen organisatie van evenementen. Bovenop je verloning bieden wij: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst) beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten een eindejaarstoelage en vakantiegeld een maandelijkse tussenkomst van 50 euro bij regelmatig telewerk voordelige hospitalisatieverzekering allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld ...) mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie mogelijkheid voor een fietsvergoeding voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work .

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be