Full-Time

Junior Medewerker Internationale fiscaliteit

Brussels (Belgium)
Student / Recent Graduate
FOD Financiën
Finance

The Job

Functies Je controleert, met de ondersteuning van een collega, de belastingaangifte op de juiste toepassing van de regelgeving inzake internationale fiscaliteit . Je voert een vooronderzoek op basis van de beschikbare informatie in het fiscaal dossier van de belastingplichtige, vraagt aanvullende informatie op aan de belastingplichtige en analyseert de voorgelegde documenten. Vervolgens bespreek je jouw vaststellingen met de belastingplichtige en zijn raadgevers. Je zet de nodige stappen om tot een correcte belastingheffing te komen met naleving van de geldende procedureregels. Je krijgt tijdens je stageperiode de nodige ondersteuning en begeleiding van een coach. Je werkt samen met collega’s gespecialiseerd in andere fiscale domeinen. Je bent gemotiveerd om je kennis en expertise naar een hoger niveau te tillen . Je krijgt hiervoor zowel basisopleidingen als meer gespecialiseerde opleidingen. Je bent bereid je kennis up-to-date te houden en volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet. Je beantwoordt op een correcte manier vragen van vertegenwoordigers van ondernemingen en geeft hen de gewenste informatie. Je kan gevraagd worden om mee te werken aan projecten, seminaries en internationale controle-opdrachtenover internationale fiscaliteit . Je krijgt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden en geeft na je eigen opleiding steeds meer en meer ondersteuning aan andere collega’s bij de afhandeling van hun dossiers. Vereist profiel OFWEL bezit je een van volgende diploma's zonder relevante professionele werkervaring: Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie. Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum één jaar: Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname. Ben je laatstejaarsstudent in het domein economie of rechten (masterdiploma) van het academiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Ons aanbod Loon Minimum aanvangswedde: 2.407,47€ netto/maand (43.757,81€ - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Goede balans tussen werk en privé glijdende werkuren in een 38-uren week mogelijkheid tot telewerk 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling vrij tussen Kerst en Nieuwjaar Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen Financiële voordelen vakantiegeld en eindejaarspremie mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work allerlei sociale voordelen bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring. Valorisatie van beroepservaring Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector. Wat de geldelijke anciënniteit betreft, kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie. De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA. Solliciteer via Selor voor 06/03/2023.

See full jobBack to overview
FOD Financiën