Full-Time

Inspecteur dierenarts - primaire productie (m/v/x)

Antwerp (Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be

The Job

HET BEDRIJF Er is 1 plaats als inspecteur dierenarts binnen de sector primaire productie bij de Lokale Controle-Eenheid (LCE) Antwerpen (Italiëlei 4, 2000 Antwerpen) van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's (grenscontroleposten). Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...) de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...) de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...). Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop de communicatie met de sectoren en met de consumenten. Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. FUNCTIEOMSCHRIJVING GOED DAT JIJ ER BENT! Als inspecteur dierenarts ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van inspecteur. Als inspecteur dierenarts zal je... het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles bij operatoren actief in het domein van de dierlijke productie (identificatie- en traceerbaarheidscontroles, controle van diervoeders, controle op dierziekten, nagaan van toelatingen en erkenningen, controles in slachthuizen,...); controles uitvoeren aan de hand van checklists; monsters nemen en analyseresultaten interpreteren; aan operatoren in de voedselketen meedelen wat jouw bevindingen zijn; maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, je stelt processen-verbaal op, je neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent; instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, en verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie; door middel van rapportering de nodige ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van de Lokale Controle-Eenheid (LCE); technische ondersteuning bieden aan de controleurs. Indien mogelijk kan je ook de rol van leidinggevende van een aantal controleurs opnemen; in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen. Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert. Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. GEZOCHT PROFIEL Diploma van master in diergeneeskunde . Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account. WIJ BIEDEN AAN Contract en graad Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als attaché (niveau A - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal. Loon Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (bedrag reeds aangepast aan de huidige index) wordt voorzien. Voordelen Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties) Een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,42014 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd) Verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) Uitgebreide loopbaankansen Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,...) Aanvullend pensioenplan (tweede pijler) voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work . Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be