Full-Time

Functioneel beheerder - Business analist in Evere (m/v/x)

Evere (Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be
IT & Digital

The Job

HET BEDRIJF Er is 1 plaats bij de Ondersectie Info Management van de afdeling Overheidsopdrachten (MRMP) bij het Ministerie van Defensie (Everestraat 1, 1140 Evere). De afdeling Overheidsopdrachten (MRMP) is verantwoordelijk voor de praktische en administratieve uitvoering van overheidsopdrachten, in nauwe samenwerking met de beheerders van materieel, diensten en budgetten. In deze context behandelt het alle juridische en contractuele aspecten met betrekking tot de voorbereiding en sluiting van contracten, de uitvoering ervan en de kwaliteitscontroles. De dienst Ondersectie Info Management ondersteunt de werking van MRMP op het vlak van de digitale hulpmiddelen noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van overheidsopdrachten, zoals ILIAS, e-Procurement, Sharepoint en ProcStore. Ze is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van de vormingen in het domein overheidsopdrachten en het beheer en de functionele aansturing van de Burelen Contracten Uitvoering (BCU) in de eenheden. Het Ministerie van Defensie zorgt voor de verdediging van het grondgebied, de deelname aan humanitaire operaties en zorgt voor hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met ongeveer 27.000 medewerkers is Defensie één van de grootste werkgevers van ons land. FUNCTIEOMSCHRIJVING Als Functioneel beheerder - Business analist sta je in voor onderstaande taken : 1) Als Functioneel beheerder sta je in voor de ondersteuning, communicatie en kennisoverdracht naar de gebruikers Functionele (en technische) ondersteuning aan de dossierbeheerders binnen het domein overheidsopdrachten in hun gebruik van het betrokken ERP . Opvolging van de verschillende tickets gelogd in ons ticketing programma (SNOW) door bijdrage als expert bij het beantwoorden van diverse vragen indien deze binnen je kennisdomein vallen aanmaken en indienen van een ticket indien een tussenkomst van de firma nodig is bij het oplossen van problemen. de tickets over te maken naar collega's indien deze niet binnen je kennisdomein vallen. Verdere opvolging van deze diverse tickets. Verzorgen van de nodige documentatie/vorming en geven van een toelichting. Zodat enerzijds de specifieke vragen beantwoord worden en anderzijds kennis van medewerkers/gebruikers evolueert. 2) Als Analist evalueer je de bestaande processen, procedures en toepassingen. controle van de data (datakwaliteit) zodat business processen juist opgezet en onderhouden worden. Waar gevraagd ondersteuning bieden aan de dossierbeheerders in het kader van de ERP-opvolging bij nieuwe casussen. Waar gevraagd, ondersteuning bieden bij UAT (User Acceptance Testing)-testen van functionaliteiten in het ERP binnen het domein van de overheidsopdrachten. Opstellen van queries/rapporten binnen het domein van de overheidsopdrachten om door middel van beschikbare data binnen het ERP een antwoord te kunnen leveren op allerhande vragen vanuit de functionele business. Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). GEZOCHT PROFIEL OPTIE 1: Je beschikt over een diploma van bachelor behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren zonder ervaring. Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account. OPTIE 2: Je beschikt over een algemeen diploma van bachelor en je beschikt over een relevante professionele ervaring in het werken met databases van minstens 1 jaar in ten minste 1 van onderstaande taken: Meewerken aan de behoeftenanalyse van gebruikers teneinde een change request op te stellen Ondersteuning leveren bij het gebruik van informaticasystemen Ontwikkelen en animeren van workshops/cursussen/andere, bedoeld om de gebruikers te ondersteunen Opvolgen van problemen in het informatiesysteem via een ticketsysteem. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad Je wordt aangeworven als ICT Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1. Loon Minimum aanvangswedde: € 34.546,27 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart/Benefits@Work . Recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA) Bereikbaar met het openbaar vervoer Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen Gesubsidieerde kindercrèche in het militaire kwartier (Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek) Glijdende werkuren in een 38-uren week Mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren Minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen) Verlof tussen Kerst en Nieuwjaar Mogelijkheid van telewerk. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA .

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be