Full-Time

Design & Test Engineer

Brussels (Belgium)
Student / Recent Graduate
Infrabel
Sciences, Engineering & R&D

The Job

Als Design & Test Engineer ETCS ben je het technisch aanspreekpunt voor de realisatie van een seininrichtingsproject en sta je in direct contact met het Project Management. Je komt tussen in de verschillende stappen van een project wat maakt dat je takenpakket zeer gevarieerd is. Tijdens de designfase organiseer en bestudeer je de inzameling van de vereiste data (snelheid, topografie, enz.): Dit doe je door een meetplan op te stellen met de uit te voeren reiswegen op het spoornet. Je begeleidt de meetritten aan boord van de meettrein. Je verzorgt de dataontvangst en –verificatie. Je (her)ontwerpt concreet mee de seininrichtingsinstallatie. Je staat in voor de uitvoering van de verscheidene testfasen: met behulp van de testbank test je de connectie tussen sein en baken. Vervolgens ga je over tot de detailtesten waar je de binnengekomen data verifieert. Tenslotte ga je het terrein op met de testtrein om de finale testen te verzekeren.

See full jobBack to overview
Infrabel