Full-Time

Controleur Saniport (m/v/x)

Antwerp (Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be

The Job

HET BEDRIJF Er zijn 2 contractuele plaatsen als Controleur bij de dienst Saniport Zeehaven van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Je standplaats is het kantoor van de dienst: AMCA gebouw Antwerpen. De dienst Saniport situeert zich binnen de diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De opdrachten van Saniport zijn bedoeld om de beste sanitaire omstandigheden te waarborgen aan boord van schepen en vliegtuigen (anticiperen op en analyseren van de risico's). Deze maatregelen voor risicocontrole moeten zo snel mogelijk worden genomen, voldoen aan de internationale standaarden en komen tegemoet aan de vraag van de klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Je vertegenwoordigt de federale overheid bevoegd voor Volksgezondheid voor de opdrachten op het vlak van gezondheidstoezicht van het internationaal verkeer (Saniport) in de zeehaven Antwerpen. Je voert inspecties uit aan boord van schepen in de haven. Je gaat na of de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot gezondheidsveiligheid worden nageleefd op het Belgische grondgebied. Je helpt op het terrein de bedreigingen voor de volksgezondheid te controleren die zich kunnen voordoen in de havens, of op het nationaal grondgebied. Je bouwt een relatie op van wederzijdse samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, met de verschillende betrokken partners binnen de zeehaven Je belangrijkste activiteiten zijn de volgende: Je waarborgt de uitvoering van de nationale en internationale reglementering in de zeehaven om de beste gezondheidsomstandigheden aan boord van de schepen te garanderen en te evalueren welke zaken een risico inhouden. Je voert de gezondheidsinspectie uit op schepen. Je legt controlemaatregelen op indien nodig. Je maakt rapporten op van je vaststellingen en staat in voor de administratieve opvolging van je dossiers. Risicovolle situaties rapporteer je aan de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority. Je onderzoekt documenten en infrastructuur zoals wateranalyse- en huishouding, afvalstromen, medisch logboek en hospitaal aan boord om de veiligheid op het schip te beoordelen. Indien je inbreuken vaststelt kunnen er sancties opgelegd worden. Je staat in voor de verzameling, controle en het bundelen van gegevens, ingediend in het kader van de Volksgezondheid, bij het betreden van het Belgische grondgebied. Je detecteert belangrijke volksgezondheidsincidenten in de zeehaven, zodat de coördinator over de nodige informatie beschikt om stappen te ondernemen die de veiligheid inzake volksgezondheid waarborgt. Je neemt overdag deel aan een shiftensysteem en vervult samen met jouw collega’s de wachtdiensten binnen de dienst. Je bouwt een relatie op van wederzijdse samenwerking met de verschillende betrokken partners binnen de zeehaven. Je denkt mee over de implementatie van regelgeving van de WHO en de Belgische wetgeving in relatie tot de verschillende havenpartners. Je neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen met de belanghebbenden binnen de sector. In opdracht van de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority stel je de gegevens ter beschikking aan andere overheidsinstanties. Je logt deze distributie en volgt op. Je volgt de internationale situatie op basis van informatie van o.a. de FOD Buitenlandse zaken en verwerkt dit tot praktisch informatie voor collega’s op het terrein. Je detecteert problemen binnen het proces en brieft deze door binnen de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority. Jaarlijks voer je in team verschillende cruise inspecties uit in de verschillende Vlaamse havens. Je verstrekt inlichtingen, beantwoordt vragen van interne en externe klanten en geeft gefundeerd advies. Je komt gemiddeld twee à drie keer per week naar het kantoor in Antwerpen en maakt regelmatig verplaatsingen in het kader van je inspecties vertrekkende vanop kantoor. Voor de inspecties wordt een dienstwagen ter beschikking gesteld. ! Opgelet: dit is een fysieke functie waar je ook in de hoogte dient te werken. GEZOCHT PROFIEL Je hebt een algemeen diploma van bachelor. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. WIJ BIEDEN AAN Contract Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als technisch deskundige (niveau B). Loon Minimum aanvangswedde voor de statutaire functies: 32 300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Premies Toelage voor onregelmatige prestaties Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Goede balans tussen werk en privé glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen. telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week. 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen Financiële voordelen voordelige hospitalisatieverzekering aanvullend pensioenplan (tweede pijler) gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro) voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…) beschikken over een laptop, en mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus) financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring.
See full jobBack to overview
Werkenvoor.be