Full-Time

Budgetbeheerder (m/v/x)

Evere (Belgium)
Student / Recent Graduate
Werkenvoor.be
Finance

The Job

HET BEDRIJF Er zijn vier vacante posten binnen het commando van het Directoraat-Generaal Material Resources (DGMR) (Eversestraat 1 - 1140 Evere) dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, verwerving, beheer en opstellen van de logistieke processen, het onderhoud, de optimalisatie en het uit omloop nemen van de wapen-, de communicatie- en de informatiesystemen, het materieel en de infrastructuur. Binnen één van de 4 ondersecties kom je telkens terecht in een klein team onder leiding van een bureauchef, naar gelang je interessegebied. Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 27.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land. Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger- als militair personeel tewerkstelt. FUNCTIEOMSCHRIJVING Werk je graag met cijfers en ben je nauwkeurig? Dan ben jij misschien het boekhoudkundig talent dat we zoeken! Binnen de sectie Kosten en Budget ben je verantwoordelijk voor de budgettaire planning alsook het beheer van de budgettaire middelen verbonden aan de uitgaven in één van de volgende 4 domeinen: Infrastructuur (werkingsuitgaven) Materieel (werkingsuitgaven) Synthese bureau Investeringensuitgaven. van de Directie Material Resources (DGMR). Belangrijkste taken: je organiseert en leidt van alle fasen van het begrotingsbeheerproces op basis van de instructies van de sectiechef je levert dashboards en situaties je waarborgt de interne kwaliteit van de sectie je houdt toezicht op de begrotingsapplicaties die in gebruik of in ontwikkeling zijn je zorgt voor een deel van de ¿ad-hoc¿-opleiding van het personeel, intern of extern aan de sectie, met betrekking tot het begrotingsbeheer binnen DGMR Je gebruikt en beheerst actief de IT-hulpmiddelen Je bent bereid om te leren werken met de logistieke beheerssoftware ILIAS (d.m.v. cursussen en vormingen on the job). Om je in te werken, krijg je een opleiding om: inzicht in de waarden van Defensie te verkrijgen de algemene organisatie en werking van Defensie en de plaats van de sectie waar u gaat werken binnen die organisatie te begrijpen het proces van geïntegreerd beheer van materiële middelen bij Defensie te begrijpen de processen en regels voor overheidsopdrachten te begrijpen de budgettaire basisbeginselen te begrijpen die op uw functie van toepassing zijn de voor uw werk benodigde IT-instrumenten te kunnen gebruiken. Belangrijk: Je bent bereid in een militair milieu te werken en een veiligheidsverificatie te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). GEZOCHT PROFIEL > Ofwel een diploma van bachelor in het domein economie zonder ervaring. Ben je laatstejaarsstudent in het domein Economie van het academiejaar 2022-2023? Dit is enkel van toepassing voor kandidaten die voldoen aan OPTIE 1 (zie bovenstaande rubriek). Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account. > Ofwel een algemeen diploma van bachelor en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van boekhouden, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken: Uitvoering van begrotingsverrichtingen, herzieningen en aanpassingen van begrotingen. Opstelling van begrotingsramingen Controle van vastleggingen en afrekeningen Aanpassing van de begroting aan het verbruiksprogramma Opstellen van periodieke verslagen en beheerskaarten. WIJ BIEDEN AAN Statuut en Graad Je wordt aangeworven als Administratief Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. Loon Minimum aanvangswedde: € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Goede balans tussen werk en privé glijdende werkuren in een 38-uren week mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode) 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 3 dagen dienstontheffing van het departement een gesubsidieerde crèche in het militair kwartier (te Evere, Peutie en Neder-Over-Heembeek) gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen Financiële voordelen mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie voordelige hospitalisatieverzekering gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work allerlei sociale voordelen bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen gebruik van sportfaciliteiten tijdens de werkuren. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

See full jobBack to overview
Werkenvoor.be