Full-Time

Bachelor Brains

Brussels (Belgium)
Student / Recent Graduate
FOD Financiën
Admin, HR & Legal

The Job

Functies Is geen uitdaging jou te groot? En is die eeuwige hunker naar betekenis jou niet vreemd? Kortom, heel veel goesting in de uitdaging van je leven, en één die overloopt van betekenis? Je voelt ons al komen, bij FOD Financiën zijn er 101 opties om betekenis te geven aan je bachelordiploma. Welke uitdaging wil jij bij ons aangaan? De samenleving beschermen, de internationale handel bevorderen en de strijd aangaan tegen drugs, fraude en terrorisme, oftewel de wereld van Douane en Accijnzen induiken? Ontdek hier onze Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Mee instaan voor een correcte en gelijkwaardige heffing van belastingen die particulieren, KMO's en grote ondernemingen verschuldigd zijn? Ontdek hier onze Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Zorgen voor een snelle inning van belastingen en een optimale invordering van schulden, maar ook voor een correcte en efficiënte terugbetaling aan burgers en ondernemingen? Ontdek hier onze Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Willen jullie ook een treasury job vervullen, bijvoorbeeld bij de Deposito- en Consignatiekas of in de strijd tegen terrorisme? Ontdek hier onze Algemene Administratie van de Thesaurie. Notaris van de federale overheid zijn door het verkopen van de goederen van de staat, hypotheek, registratie en successierechten innen of kadastrale plannen opmaken? Ontdek hier onze Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Onze FOD draaiende houden door collega's te ondersteunen, HR-dossiers uit te pluizen of collega's te begeleiden naar de job die het beste bij hen past? Ontdek hier onze Stafdienst Personeel en Organisatie. Een antwoord bieden op uitdagingen rond informatisering van diensten en ICT-ondersteuning bieden aan burgers en meer dan 20.000 medewerkers? Ontdek hier onze Stafdienst ICT. Onze FOD ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de organisatiebeheersing en de uitvoering van overheidsopdrachten? En verder ook de verantwoordelijkheid dragen voor het facilitair beheer? Ontdek hier onze Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. Instaan voor de veiligheid, preventie en bescherming op het werk, het waarborgen van een veilige, gezonde en optimale werkomgeving, evenals het sensibiliseren van verantwoordelijken en medewerkers? Ontdekt hier onze Diensten van de Voorzitter. Challenge accepted? Want een beetje uitdaging is net leuk, toch? Ken je onze app al? Hier vind je een antwoord op veel van je vragen, handige tips en nog veel meer. Neem gerust een kijkje in de verschillende rubrieken van deze app (Yep, dit is FOD FIN - Mijn sollicitatie - FAQ). Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek. Heb je vragen over de jobinhoud? Onze contactpersonen per dienst vind je terug via bovenstaande links. Heb je vragen over de selectieprocedure? Call Center Dienst Wervingen Contactpersoon Werkenvoor.be Tel.: 02 572 57 71 E-mail: infojobs@minfin.fed.be Wil je je nog een beter beeld vormen van de functies? Ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. Profiel Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s. Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname. Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. Ben je laatstejaarstudent van het acadmiejaar 2022-2023? Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account. Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.de opties voor deelname. Ons aanbod Loon Minimum aanvangswedde: 2.040,98€ netto/maand (33.606,32€ - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Voordelen We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen: Goede balans tussen werk en privé glijdende werkuren in een 38-uren week 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden de meeste diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar de meeste gebouwen zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren) uitgebreide loopbaankansen Financiële voordelen vakantiegeld en eindejaarspremie mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector. Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie. De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd. Opgelet ! Als je als logistiek medewerker bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole aan de slag gaat, is er gezien de aard van de job, vaker dan bij andere jobs een aanwezigheid in de gebouwen vereist. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

See full jobBack to overview
FOD Financiën