Full-Time

Account Officer (M/V/X) - Bachelor

Brussels (Belgium)
Student / Recent Graduate
Nationale Bank van België
Business & Management

The Job

Solliciteren tot:  05 februari 2023 Omgeving Als nationale centrale bank in het hart van het Eurosysteem, die ook veel diensten aan de financiële sector en de overheid levert, bevindt de Nationale Bank van België (NBB) zich op een kruispunt waar alle economische en financiële gegevens van het land samenkomen en geeft ze cruciale economische analyses en aanbevelingen. Om problemen te kunnen bestuderen, met kennis van zaken aanbevelingen te kunnen doen en kwaliteitsvol beleid te voeren zijn gegevens nodig. Soms zijn die beschikbaar, soms moeten ze worden verzameld. Dat is wat het departement “Beheer microdata” doet: gegevens verzamelen en valideren. De domeinen lopen sterk uiteen: kredieten aan particulieren en aan ondernemingen, prudentieel toezicht, jaarrekeningen van de ondernemingen, invoer en uitvoer van goederen en diensten enzovoort. Binnen dat departement zoeken we een enthousiaste collega die onze dienst “Data methods unit” komt versterken. Deze dienst ontwikkelt en harmoniseert tools en processen in overleg met alle betrokken partijen (operationele teams, interne gebruikers, nationale en internationale instellingen). Je komt terecht in het team dat instaat voor de coördinatie van de prudentiële rapportering van de financiële sector (kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen,…). Het betreft een operationeel-technische werkomgeving. We zijn de gesprekspartner van de prudentiële diensten in de Bank voor alles wat kwalitatieve en kwantitatieve rapportering betreft. De Europese context speelt een belangrijke rol. Functie je helpt bij de parametrisatie en testing van de generieke collecte-tool OneGate je neemt deel aan het opzetten van de diverse rapporteringsverplichtingen je helpt bij het opstellen van de nodige documentatie voor de rapporterende instellingen je beantwoordt interne en externe (technische) vragen met betrekking tot de prudentiële rapportering en de tools die hiervoor gebruikt worden Profiel je hebt een bachelorsdiploma in een economische, financiële of IT georiënteerde richting en een affiniteit voor informatica (Office 365 en eventueel JIRA, XML, SQL,…) je bent nauwkeurig in het uitvoeren van je taken en je komt deadlines na je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken je hebt een zeer goede, actieve kennis van het Nederlands (niveau C1) en je hebt minstens een gemiddelde kennis van het Engels en het Frans (niveau B1)   Waarom kiezen voor de NBB? Een aantrekkelijk loon en tal van  bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen. Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops. Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.
See full jobBack to overview
Nationale Bank van België