Traineeprogram för samhällssvetare

Stockholm (Sweden)
Student / Recent Graduate
Baltic Waters 2030
Sciences, Engineering & R&D

The Job

BalticWaters traineeprogram Vill du lära dig mer om Östersjöns miljö och hur konkreta åtgärder kan leda till ett friskare innanhav? Nu har du möjlighet att under tre månader bygga på din grundutbildning med praktisk miljövetenskap och arbeta under handledning av forskare och experter. Om BalticWaters BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga projekt på land, vid kusten och i havet för att identifiera åtgärder som kan leda till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. BalticWaters verkar också opinionsbildande och för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Om traineeprogrammet Som trainee hos oss kommer du få lära dig mer om hur konkreta åtgärder kan leda till en friskare Östersjö. Under handledning av forskare och experter kommer du att utarbeta ett policydokument som pekar på problem och föreslår konkreta lösningar. Stiftelsen erbjuder traineeplats till två personer med olika utbildningsbakgrund som tillsammans kommer att arbeta med ett valt tema och belysa en fråga ur olika perspektiv. Läs mer om traineeprogrammet på vår hemsida https://balticwaters2030.org/utlysning/traineeprogram-for-ostersjoambassadorer/ Vad får du med dig? Du kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav. Programmet kommer också ge dig färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer du att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dig en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning. Vem kan söka Programmet vänder sig till dig som nyligen tagit din examen inom juridik, statsvetenskap, journalistik, ekonomi eller pedagogik. Vill du komplettera din grundexamen med praktisk miljövetenskap och har du intresse av att arbeta i en miljö där forskning omsätts i praktiska åtgärder och sprids till beslutsfattare? Då kan du vara rätt person för vårt traineeprogram! Ansökan Du söker vårt traineeprogram genom att skriva ett personligt brev med en motivering varför du söker och vad du väntar dig få ut av programmet. Ansökningsblankett finns på vår hemsida. Bifoga din meritförteckning och ditt examensbevis. Skicka din ansökan till: trainee@balticwaters2030.org. Om du har frågor om programmet – mejla Helene Limén på adressen helene.limen@balticwaters2030.org.

See full jobBack to overview
Baltic Waters 2030