Association Details

D&I + Student Wellbeing LAW

Sinds november 2022 zet de D&I en studentenwelzijn werkgroep (negen studentmedewerkers onder leiding van Coördinator Diversiteit en Inclusie/ Wellbeing officer Susanne Deen) zich in om de thema's diversiteit & inclusie en studentenwelzijn meer zichtbaar en bespreekbaar te maken op de faculteit rechten. Om dit te bereiken organiseren wij verschillende activiteiten, evenementen en trainingen en houden wij ons bezig met het opzetten van meerdere initiatieven. De werkgroep focust zich gedurende het jaar op verschillende projecten omtrent de thema's diversiteit & inclusie en studentenwelzijn. Zo houden wij ons bezig met het organiseren van evenementen voor eerstegeneratiestudenten, het plannen van D&I career events, het opzetten van de woonkamer en het ontwerpen van de feestdagen kalender. /// Since November 2022, the D&I and student wellbeing working group (nine student employees led by the Diversity and Inclusion/ Wellbeing officer Susanne Deen) has been committed to making the themes of diversity & inclusion and student wellbeing more visible and present at the law faculty. To achieve this, we organise various activities, events and workshops and are engaged in setting up several initiatives. During the year, the working group focuses on different projects regarding the themes of diversity & inclusion and student wellbeing. For instance, we are involved in organising events for first-generation students, planning D&I career events, setting up the living room and designing the holiday calendar.