Association Details

IFMSA VU

IFMSA-VU richt zich op de projecten genoemd op deze pagina, professionele ontwikkeling van vrijwilligers en een nauwe samenwerking met sociale partners in de regio en het Amsterdam UMC.