Association Details

V.I.B.

In 1971 werd de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding opgericht. Op 18 oktober 1974 werd door studenten van de Interfaculteit een vergadering belegd, waarin besloten werd tot het oprichten van van de Studenten Organisatie van de Lichamelijke Opvoeding (S.O.L.O.). De naam ‘Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding’ zorgde voor misverstanden over het type opleiding en studie, waardoor in 1987 werd gekozen de naam te veranderen in Faculteit der Bewegingswetenschappen. Aangezien de naam S.O.L.O. te veel connecties had met de oude naam van de faculteit is vanaf het studiejaar 1988/1989 besloten die naam te veranderen in Vereniging In Beweging (V.I.B.). Op dit moment kent deze studievereniging een Dagelijks Bestuur van vijf personen, elf vaste commissies, drie tot vier tijdelijke commissies en ongeveer zeshonderdvijfitg leden. Er mag dus gezegd worden dat de V.I.B. een bloeiende vereniging is. Met meer dan vijftig activiteiten op jaarbasis wordt er door de verschillende commissies alles aan gedaan om een zo gevarieerd en interessant mogelijk aanbod aan activiteiten te bieden. Educatieve activiteiten, borrels, feesten, sporttoernooien, het Gala, de Wintersport, Familiedag en VVV-dag; genoeg om de studenten Bewegingswetenschappen niet alleen bij hun studie te begeleiden, maar ook bij te dragen aan een onvergetelijke studententijd. De V.I.B. heeft een eigen kamer, waar het Dagelijks Bestuur vaak aanwezig is en er voor de leden ruimte is om gezellig een praatje te komen maken of even te ontspannen op een van de banken. De VIB-kamer, kamer D-048, is te vinden op de begane grond in de Medische Faculteit. Deze kamer is iedere werkdag van 11.00 uur tot 15.00 uur geopend, maar wanneer de deur op andere tijden open is, is iedereen natuurlijk ook van harte welkom om even binnen te lopen! Voor het nuttigen van een kopje koffie of thee ben je hier aan het goede adres. Meer informatie over onder andere het Dagelijks Bestuur, de verschillende commissies en de activiteiten kun je vinden op deze site. Wil je echter nog meer weten over de V.I.B., heb je vragen, opmerkingen, problemen, ideeën of kritische noten? Alles is welkom, dus kom dan gerust langs in de VIB-kamer of stuur een mail naar vib.fgb@vu.nl !