Association Details

FSR Geneeskunde

De Facultaire Studentenraad Geneeskunde VU is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten die geneeskunde studeren aan de VU. De SR is de officiële belangenbehartiger van alle medische studenten en onderscheidt zich van de andere studentenorganisaties door de rechten en inspraak die zij heeft. Zo heeft de Studenteraad bijvoorbeeld instemmingsrecht op het Onderwijs Examenregelement (OER)! Ook hebben wij adviesrecht en hiermee kunnen wij zowel gevraagd als ongevraagd advies geven op het onderwijsbeleid en de begroting van de geneeskundeopleiding. Heb je vragen over het werk van de Studentenraad? Over je studie? Of heb je misschien goede ideeën ter verbetering van ons onderwijs? Stuur ons dan een mail of kom langs in de Medische Faculteit van de VU! Je vindt ons in het ziekenhuis in ZH-0B15!