Association Details

SHS Delft

Nederlands SHS Delft Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft is opgericht in 2011 en richt zich op de combinatie van twee problemen: de leegstand binnen het vastgoed en de grote vraag naar betaalbare (onzelfstandige) studentenkamers. De stichting heeft geen winstoogmerk; hierdoor worden transformaties die voorheen geen kans van slagen hadden een stuk aantrekkelijker voor zowel de pandeigenaar als de gebruikers. Door vastgoedeigenaren te overtuigen van de tijdelijke alternatieven voor leegstand, wordt er op een maatschappelijk verantwoorde manier de problemen van leegstand en het woningtekort onder studenten aangepakt. SHS Delft heeft 4 doelstellingen: - Het terugdringen van de leegstand en de kamernood onder studenten. - De opgedane kennis over het concept van tijdelijke transformaties delen. - Maatschappelijke meerwaarde in projecten realiseren. - Onzelfstandig wooneenheden realiseren, om zo eenzaamheid tegen te gaan en zodat studenten van elkaar kunnen leren. SHS Delft heeft al drie projecten weten te realiseren waar dit concept is uitgewerkt, namelijk: de zusterflat bij Aan ’t Verlaat, de paviljoens van Aan ‘t Verlaat en Abtswoude Bloeit!. Zo heeft SHS Delft al 420 wooneenheden weten te realiseren en zijn er meer dan 1351 studenten geholpen. Momenteel is SHS Delft bezig met een nieuw project in Rijswijk waar meer dan 300 wooneenheden gerealiseerd zullen worden. Wil je meer weten over SHS Delft? Kijk dat op onze website of Instagram! SHS Delft info@shsdelft.nl www.shsdelft.nl https://www.instagram.com/shs_delft/ (+31) 6 13 45 19 01 Aan ’t Verlaat 31, 2612 XW Delft   English SHS Delft Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (Foundation for redevelopment into student housing) Delft was founded in 2011 and focuses on a combination of two problems: the vacancy within real estate and the high demand for affordable (shared) student housing. SHS Delft is a non-profit foundation; this makes transformations that previously had no chance of success a lot more attractive for both the property owners and the residents. By convincing property owners of the temporary alternatives to vacancy, the problems of vacancy and the housing shortage among students are tackled in a socially responsible manner. SHS Delft has 4 goals: - Reducing vacancy and the housing shortage among students. - Share the acquired knowledge about the concept of temporary transformations. - Adding social value into projects. - Realizing shared housing units, to combat loneliness and to make sure students can learn from each other. SHS Delft has already managed to realize three projects where this concept has been proven to work: the nursesflat at Aan 't Verlaat, the pavilions of Aan 't Verlaat and Abtswoude Bloeit!. This way SHS Delft has already managed to realize 420 residential units and has helped over 1351 students. SHS Delft is currently working on a new project in Rijswijk, where more than 300 residential units will be built. Would you like to know more about SHS Delft? Check us out on our website or Instagram! SHS Delft info@shsdelft.nl www.shsdelft.nl https://www.instagram.com/shs_delft/ (+31) 6 13 45 19 01 Aan ’t Verlaat 31, 2612 XW Delft