Association Details

C.S.F.R. Delft

English description A christian student association, characterized by fun and study. The study character is expressed in Bible studies, study groups and lectures. The Civitas Studiosorum in Fundamento Reformatorum is a christian student association which is based on the legacy of the Reformation. The association is located in nine different cities in the whole country. The department in Delft, Johannes Calvijn, is one of them. Johannes Calvijn has approximately 70 active members, who really care about each other. C.S.F.R. is a suitable place to meet new friends in the new situation of being a student. Together, we study the Bible and learn to stand for our convictions and belief. Together with other members, we look for answers on questions which are important to us. Our student association makes it also possible to spread your wings by giving the possibility to study certain subjects and participate in committees. This comes together with a lot of fun during get-togethers, weekends and joint meals. On general meetings of members, decisions are made concerning the state of affairs and the policy of the association board. Besides that, a lot of spontaneous contacts and activities make our association what it is. Nederlandse beschrijving Een christelijke studentenvereniging met gezelligheid en studie. Het studiekarakter komt tot uiting in Bijbel-, studiekringen en lezingen. De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. De C.S.F.R. heeft negen disputen door het hele land. Het Delfts dispuut, Johannes Calvijn, is er daar één van. Het dispuut telt ongeveer 70 actieve leden waardoor alle leden erg betrokken op elkaar zijn. De C.S.F.R. is een uitstekende plaats om nieuwe vrienden te ontmoeten in de omgeving van je studentenstad. Met elkaar bestudeer je de Bijbel en leer je te staan voor je overtuiging. Samen met andere leden zoek je naar antwoorden op vragen die bij jou leven. De C.S.F.R. biedt ook de ruimte om te ontplooien door jezelf te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en door allerlei zaken te organiseren. Dit gaat gepaard met veel gezelligheid, bijvoorbeeld op borrels, weekenden en gezamenlijke maaltijden. Op huishoudelijke vergaderingen worden besluiten genomen over de gang van zaken op en het beleid van de vereniging. Ons dispuutblad, de Open Kaart, biedt ruimte voor discussie en vermaak. Daarnaast zijn het natuurlijk nog de vele spontane contacten en activiteiten die de vereniging maken tot wat ze is.