Association Details

Delftsch Student Corps

Het DSC is de oudste studentenvereniging van Delft, opgericht op 22 maart 1848 voor studenten aan – de voorloper van – de Technische Universiteit. Oorspronkelijk was het lidmaatschap van de vereniging alleen open voor mannen. In 1976 werd een fusie aangegaan met de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (opgericht in 1904). De besloten sociëteit van het corps staat bekend onder de naam Delftsche Studenten Societeit ‘Phoenix’ (spreek uit als ‘feunix’, bijgenaamd ‘de zaak’) en is opgericht op 1 maart 1847, ruim een jaar voor de oprichting van het Delftsch Studenten Corps. Het huidige pand aan de Phoenixstraat 30 in Delft werd in 1878 gebouwd, nadat de vorige sociëteit, Het Jeneverkerkje, volledig was afgebrand. Zoals in alle universiteitssteden met de corpora gebeurde, ontstonden er vanaf het einde van de 19e eeuw afsplitsingen van het corps. In Delft waren dit de Delftsche Studenten Bond (1897) en de rooms-katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius (1898). De D.S.V. Nieuwe Delft is geen afsplitsing maar mede op initiatief van het Delftsch Studenten Corps gesticht, in een leegstaand pand dat De Bolk genoemd werd.