Association Details

Delftsche Studenten Bond

De Delftsche Studenten Bond is een van de oudste gezelligheidsverenigingen voor alle studenten in Delft. Met rond de vierhonderd enthousiaste leden wordt de vereniging gekenmerkt door haar hechte band. The Delftsche Studenten Bond is one of the oldest social associations for all students in Delft. With around four hundred enthusiastic members, the association is characterized by its close bond.