Association Details

O.J.V. De Koornbeurs

O.J.V. de Koornbeurs is een jongerenvereniging in Delft. De vereniging is opgericht in 1912, telt ruim 200 leden en is gevestigd in rijksmonument de Koornbeurs aan de Voldersgracht. De Koornbeurs is een open jongerenvereniging vol gezellige leden, waarvan meer dan de helft TU Delft-gerelateerd is. De rest van het ledenbestand bestaat uit HBO-studenten, afgestudeerden en andere Delftse jongeren. De vereniging heeft als doelstelling “een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingspunt te zijn voor jongeren, een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen en bij te dragen aan de strijd tegen het maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving.”