Association Details

D.S.K.V. Paal Centraal

Sinds 1994 heeft de stad Delft een eigen studentenkorfbalvereniging, genaamd Paal Centraal. Deze vereniging werd opgericht als ondervereniging van C.K.V. Excelsior, één van de vier ‘burger’korfbalverenigingen van Delft. In april 2002 werd besloten om zelfstandig verder te gaan. Het voordeel van een studentenkorfbalvereniging is dat het programma speciaal is afgestemd op studenten. Naast het trainen, de competitie en toernooien spelen ook gezelligheid, feesten en het onderling contact een grote rol. Paal Centraal heeft op het moment drie competitieteams. De competitieteams spelen op zaterdag wedstrijden in de 3e klasse, reserve 4e klasse en de breedtesport van het district Noord-West. Bij Paal Centraal bestaat ook de mogelijkheid om alleen maar te trainen, zonder dat je competitie speelt, omdat je bijvoorbeeld je conditie op peil wilt houden of bij je ‘oude’ club wilt blijven spelen. Trainen en wedstrijden spelen doen we op het veld en in de zaal van het Sportcentrum van de TU Delft. Lijkt Paal Centraal je wel wat, dan wil je misschien wel lid worden.