Association Details

SHout Leiden

SHout Leiden is an organization for all young people up to the age of 30 that work, live or study in Leiden and have questions about money! SHout Leiden is er voor alle jongeren tot 30 jaar die wonen, werken of studeren in Leiden en vragen hebben over geld!