Association Details

MSV Pulse

English below! MSV Pulse is de medische studievereniging van Maastricht en ondersteunt, faciliteert en vertegenwoordigt jou als Geneeskundestudent. Als vereniging zet zij zich in om jouw studie en studententijd onvergetelijk te maken. Het hele jaar lang worden leuke en educatieve activiteiten, evenementen en workshops georganiseerd. Deze variëren dan ook van hechtworkshops en carrièredagen tot legendarische gala’s, cantussen en (ski)reizen en zullen zorgen voor vriendschappen voor het leven. Het is natuurlijk ontzettend leuk om aan al deze activiteiten deel te nemen en des te leuker is het om deze mede te organiseren. MSV Pulse kent ruim 23 commissies die zich hiermee bezighouden.Een ander onderdeel van de vereniging is Pulse Onderwijs. Dit orgaan vertegenwoordigt jou als student binnen het onderwijs zodat jij de arts in spé kan worden die je altijd al wilde zijn. Daarnaast verzorgt MSV Pulse de verkoop van boeken en medische materialen. Bij onze webwinkel en aan de balie kun je, als lid van MSV Pulse, met korting de boeken en materialen kopen die je nodig zult hebben tijdens je studie.MSV Pulse hoopt dat ze door middel van activiteiten, zowel op het gebied van onderwijs en dienstverlening als op het gebied van ontspanning, een nuttige, maar ook plezierige bijdrage levert aan de studententijd van alle Geneeskundestudenten in Maastricht.MSV Pulse is the medical study association of Maastricht and supports, facilitates and represents you as a medical student. English: As an association, it’s committed to making your time as a student and study unforgettable. There will be fun and educational activities, events and workshops organized throughout the year. These range from suture-workshops and career-days to legendary proms, ‘cantussen’ and ski trips and will ensure friendships for life. It is of course great fun to participate in all of these activities and it is even more fun to organize them. MSV Pulse has more than 23 committees that are involved.Another part of the association is Pulse Onderwijs. This body represents you as a student in all aspects of education so that you can become the prospective doctor you’ve always wanted to be. MSV Pulse also takes care of the sale of books and medical materials. As a member of MSV Pulse, you can buy the books and materials you will need during your study at a discount at our webshop and at the desk.MSV Pulse hopes that through activities, both in the field of education and services and in the field of recreation, it will make a useful, but also pleasant contribution to the student days of all medical students in Maastricht.