Association Details

Consell d’Estudiants

Som el màxim òrgan de representació estudiantil de la Universitat de les Illes Balears